Sposoby płatności

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za 
pomocą przelewów tradycjnych na podany numer konta bankowego lub płatność dokonywana jest przy odbiorze u przewoźnika
jak tzw dostawa za pobraniem.